โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร


ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนเขตจตุจักร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนวัดเทวสุนทร
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
 

Facebookโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนประชานิเวศน์

เรื่องรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1)
ประจำปีการศึกษา 2561
   
     
   
       
เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561
   
     
   
     
   
 

 

 

   
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,