โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร
 
ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
Smart School
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 เ 

 

 

 


 

22 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนประชานิเวศน์จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์
เป็นประธานในพิธี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ
แสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


   
   
   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,