โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร


ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนเขตจตุจักร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนวัดเทวสุนทร
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
 

เพจโรงเรียนประชานิเวศน์
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ขอรับระเบียบการและใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารอินทนิล    
อนุบาล รับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 อาคารรวมใจ
   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 7 - 11 มีนาคม 2562 อาคารรวมใจ
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,