โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร
 
ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
 

Facebookโรงเรียน

กำหนดสอบวัดผลมาตรฐานการเรียนรู้

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2560

 
ยินดีต้อนรับ
คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฏาคม 2560
   
     
   
นางหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารสถานศึกษา    
   
นายเกรียง สินิฐฏา นายชัยยุทธ คชรินทร์ นายอนุกูล บุญทาทอง    
นายกิตติเชษฐ์ จารุเกษม นางสาวกันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์      
   
 

 

 

   
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com,