โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th                                                                                    
หน้าหลัก
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนประชานิเวศน์


ข้อมูลโรงเรียน
 
บุคลากร
 
ผู้ปกครอง
 
ติดต่อโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
สำนักงานเขตจตุจักร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนเขตจตุจักร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนวัดเทวสุนทร
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
 

เพจโรงเรียนประชานิเวศน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.co , page:โรงเรียนประชานิเวศน์