โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.ac.th
 
กลับหน้าหลัก
บุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2559
สายชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นอนุบาล
0
7
7
1
12
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
0
13
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3
8
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2
8
10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2
11
13
 
9
70
79
วม
     
 
ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2559
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com